Uitbreiding Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Grondwerk, riolering en bestrating