Jongerentoren PPZO te Groningen

Grondwerk, riolering en bestrating